Bilaketa aurreratua

Erlazionatutako lan guztiak: Euskera - Dialectos - Gipuzkoa

Erregistroaren irudia

Abaroa ta Babesa : iru ataletan

 • Arriola, Xalbador
 • Donostia : [s.n.], 1929 (Iñaki Deuna)
 • Liburuak
Erregistroaren irudia

Aita Agustín Cardaberaz : Jaincoaren serbitzari andiaren berri laburrac

 • Durangon : [s.n.], 1908 (Florentino Elosu-ren echea)
 • Liburuak
Erregistroaren irudia

Aita Prantzisko Dontsuaren ta bere praillien loratxuak

 • Francisco de Asís
 • Tolosa : Editorial Guipuzcoana, 1923
 • Liburuak

Aita San Ignacioren Egercicioen gañean afectoac : beren Egemplo, ta Dotrinaquin edo Egercicioen...

 • Kardaberaz, Agustín
 • Iruñean : Libruguille Antonio Castillaren echean, 1761
 • Liburuak
Erregistroaren irudia

Aita San Inazioren ur bedeincatua ta bere eracarri miragarriac

 • Fiter, Luis Ignacio
 • Tolosan : [s.n.], 1903 (Francisco Muguerzaren Moldizteguia)
 • Liburuak
Erregistroaren irudia

Aitona ta biloba

Erregistroaren irudia

Alkate ona

Erregistroaren irudia

Alperrikako damuba : bakarrizketa

 • Ayerbe, Juan Bautista
 • Donostia : Euskalerriaren Alde, 1912
 • Liburuak
Erregistroaren irudia

Ama Birjiña Arantzazu-koaren kondaira ta bederatziurrena

 • Bilbon : [s.n.], 1903 (La Editorial Vizcaína)
 • Liburuak
Erregistroaren irudia

Andoain'go euskal-jayetan aurtengo iralla'ren 22'an Eguskitza euskaltzañak egindako eliz-itzaldia...

 • Eguzkitza Meabe, Juan Bautista de
 • Amorebieta-Zornotza : [s.n.], 1929 (Jaungoiko-Zale'ren Irarkola)
 • Liburuak
Erregistroaren irudia

Antziñako Olinpiar Jolasak

 • Anabitarte, Augustin
 • [Donostia?] : [s.n.], 1925 (Martín eta Mena etxea)
 • Liburuak

Arantzazu'ra erromes

 • Agirretxe, Eujenio
 • Arantzazu : Arantzazuko Frantziskotar argitaldaria = Editorial Franciscana Aranzazu, 1956
 • Liburuak
Erregistroaren irudia

Ardi galdua

 • Azkue, Resurrección María
 • Bilbo : [s.n.], 1918 (Jesusen Biotzaren Elaztegian = Imprenta del Corazón de Jesús)
 • Liburuak
Erregistroaren irudia

Argija kirijotz-alija edo Argijak gorputza elikatu egiten daula

 • Bidaurrazaga, Juan Angel
 • Donostia : Iñaki Deunaren Irarkola, 1927
 • Liburuak
Erregistroaren irudia

Aritza-ren zumo gozua : jostirudia egintza batian gizon bakarrentzat moldatua

 • Uranga Berrondo, Juan Ignacio
 • San Sebastián : [s.n., 1896?] (J. Baroja e Hijo)
 • Liburuak
Erregistroaren irudia

Arrasate'ko (Mondragon'eko) euskal-egunetan Eguskitza euskaltzañak egindako itzaldia :...

 • Eguzkitza Meabe, Juan Bautista de
 • Bermeo : [s.n.], 1928 (Gaubeka)
 • Liburuak
Erregistroaren irudia

Asistarr Prantzisko Donearen bizitza

 • Santarelli, Alfonso María
 • Bilbao : [s.n.], imp. 1925 (Dotxao-Urigüen)
 • Liburuak
Erregistroaren irudia

Ator eta jarrai akit : Jes. lag. Baraze'ren Zipriano, mixiolari ta aitor : antzerki bi atal eta...

 • Arrizabalaga, Luis María
 • Donostia : [s.n.], 1928 (Iñaki Deuna)
 • Liburuak
Erregistroaren irudia

Azaroco illa eta animen bederatziurrena

 • Coll Vehí, José
 • Tolosan : [s.n.], 1905 (Francisco Muguerza)
 • Liburuak
Erregistroaren irudia

Azpeitico erri chitez noblearen gloria paregabeac edo Aita San Ignacioren bicitza laburra

 • Cardaberaz, Agustin
 • Tolosan : [s.n.], 1901 (Francisco Muguerza)
 • Liburuak
Erregistroaren irudia

Aña Mari

Erregistroaren irudia

Baserritar jaquintsuaren echeco escola

 • Moguel Elguezabal, Juan José de
 • Tolosa : [s.n.], 1878 (Pedro Gurruchaga)
 • Liburuak
Erregistroaren irudia

Bertan goso : atal bateko eresidun jostirudia

 • Amundarain, Antonio
 • Donostia : [s.n.], 1913 (Martín, Mena y C@@.)
 • Liburuak
Erregistroaren irudia

Biotza abeslari : (Gipuzkeraz)

 • Raimundo de Maruri
 • Zornotza : [s.n.], 1927 (Jaungoiko Zale)
 • Liburuak
Erregistroaren irudia

Biozkadak

Bonaparte ondareko eskuizkribuak : gipuzkera

 • [Bilbo] : Euskal Ikaskuntzen institutua, D.L. 1993
 • Liburuak

Bonaparte ondareko ezkuizkribuak : Gipuzkera

 • Bonaparte, Louis-Lucien
 • Bilbo : Deustuko Unibertsitatea (Deiker). Euskal Ikaskuntzen Institutua, L.G. 1993
 • Liburuak
Erregistroaren irudia

Cerura igotzeco escallera : gastelaniazco cembait liburu esleituetatic atera

 • Tolosa : [s.n.], 1904 (Andrés Gurruchaga)
 • Liburuak
Erregistroaren irudia

Cerurako bide zucena eta segurua

 • Antonio María Claret
 • Barcelona : [s.n.], 1906 (Librería Religiosa)
 • Liburuak
Erregistroaren irudia

Confesio ta comunioco sacramentuen gañean eracasteac edo cembat gauzac lagundu behar dien...

 • Moguel Urquiza, Juan Antonio
 • [Iruña] : Iruñeco Libruguille Ezquerroren Alargunaren Echean, 1800
 • Liburuak