Bilaketa aurreratua

Erlazionatutako lan guztiak: Euskadi. Servicio Central de...

Goi-mailako ikas-gaitasunak dituzten ikasleen hezkuntza

 • Vitoria-Gasteiz : Eusko Jaurlaritzaren Argitalpen Zerbitzu Nagusia = Servicio Central de Publicaciones del Gobierno Vasco, 1996
 • Liburuak

0-3 urteko seme-alabei arreta egokia emateko gidaliburua

 • Vitoria-Gasteiz : Eusko Jaurlaritzaren Argitalpen Zerbitzu Nagusia = Servicio Central de Publicaciones del Gobierno Vasco, 2008
 • Liburuak

1/2005 legea otsailaren 4koa lurzorua eta kutsatzeko eta kutsatutakoa garbitzekoa : EHAA, 2005eko...

 • Euskadi
 • Vitoria-Gasteiz : Eusko Jaurlaritzaren Argitalpen Zerbitzu Nagusia = Servicio Central de Publicaciones del Gobierno Vasco, 2005
 • Liburuak

1/2006 legea ekainaren 23koa uraren : EHAA, 2006ko uztailaren 19ko 137 zk. = Ley 1/2006, de 23 de...

 • Euskadi
 • Vitoria-Gasteiz : Eusko Jaurlaritzaren Argitalpen Zerbitzu Nagusia = Servicio Central de Publicaciones del Gobierno Vasco, 2006
 • Liburuak

1/2007 legea otsailaren 22koa garapenerako lankidetzari buruzkoa : E.H.A.A., 2007ko martxoaren...

 • Euskadi
 • Vitoria-Gasteiz : Eusko Jaurlaritzaren Argitalpen-Zerbitzu Nagusia = Servicio Central de Publicaciones del Gobierno Vasco, 2007
 • Liburuak

1/2007 legegintzako Dekretua, irailaren 11koa Euskal Autonomia erkidegoko administrazioaren tasa...

 • Euskadi
 • Vtoria-Gasteiz : Eusko Jaurlaritzaren Argitalpen Zerbitzu Nagusia = Servicio Central de Publicaciones del Gobierno Vasco, 2010
 • Liburuak

2/2003 legea maiatzaren 7koa izatezko bikoteak arautzekoa : EHAA, 2003eko maiatzaren 23ko 100 zk....

 • Euskadi
 • Vitoria-Gasteiz : Eusko Jaurlaritzaren Argitalpen Zerbitzu Nagusia = Servicio Central de Publicaciones del Gobierno Vasco, 2005
 • Liburuak

2/2004 legea otsailaren 25ekoa datu pertsonaletarako jabetza publikoko fitxategiei eta Datuak...

 • Euskadi
 • Vitoria-Gasteiz : Eusko Jaurlaritzaren Argitalpen Zerbitzu Nagusia = Servicio Central de Publicaciones del Gobierno Vasco, 2005
 • Liburuak

3/2004 Legea otsailaren 25ekoa euskal unibertsitate sistemarena : E.H.A.A., 2004ko martxoaren...

 • Euskadi
 • Vitoria-Gasteiz : Eusko Jaurlaritzaren Argitalpen-Zerbitzu Nagusia = Servicio Central de Publicaciones del Gobierno Vasco, 2005
 • Liburuak

3 /2005 legea otsailaren 18koa haurrak eta nerabeak zaintzeko eta babestekoa : EHAA, 2005ko...

 • Euskadi
 • Vitoria-Gasteiz : Eusko Jaurlaritzaren Argitalpen Zerbitzu Nagusia = Servicio Central de Publicaciones del Gobierno Vasco, 2005
 • Liburuak

4/1992 Legea uztailaren 17koa Euskal Herriko poliziari buruzkoa : EHAA, 1992.ko abuztuak 11.155...

 • Euskadi
 • Vitoria-Gasteiz : Eusko Jaurlaritzaren Argitalpen-Zerbitzu Nagusia = Servicio Central de Publicaciones del Gobierno Vasco, 2005
 • Liburuak

4/2004 legea martxoaren 18koa errepideko bidaiari garraioarena : EHAA, 2004ko martxoaren 29ko 60...

 • Euskadi
 • Vitoria-Gasteiz : Eusko Jaurlaritzaren Argitalpen Zerbitzu Nagusia = Servicio Central de Publicaciones del Gobierno Vasco, 2005
 • Liburuak

5/2004 legea maiatzaren 7koa mahastizaintza eta ardogintza antolatzekoa : EHAA, 2004ko maiatzaren...

 • Euskadi
 • Vitoria-Gasteiz : Eusko Jaurlaritzaren Argitalpen Zerbitzu Nagusia = Servicio Central de Publicaciones del Gobierno Vasco, 2005
 • Liburuak

"25 urte Euskadiko pobreziari buruzko azterlanak egiten (1984-2008)" buruzko jardunaldien aktak :...

 • Vitoria-Gasteiz : Eusko Jaurlaritzaren Argitalpen Zerbitzu Nagusia = Servicio Central de Publicaciones del Gobierno Vasco, 2011
 • Liburuak

5B helburuaren barne diren Euskal Autonomi elkarteko baserrialdeak garatzeko porgramazio-agiri...

 • Vitoria-Gasteiz : Servicio Central de Publicaciones del Gobierno Vasco = Eusko Jaurlaritzaren Argitalpen Zerbitzu Nagusia, 1995 (Vitoria-Gasteiz : Santamaría)
 • Liburuak

5b Helburuaren barne diren Euskal Autonomi elkarteko baserrialdeak garatzeko : programazio-agiri...

 • Vitoria-gasteiz : Eusko Jaurlaritzaren Argitalpen Zerbitzu Nagusia = Servicio Central de Publicaciones del Gobierno Vasco, 1995
 • Liburuak

6/2004 legea maitzaren 21ekoa Red Ferroviaria Vasca-Euskal Trenbide Sareari buruzkoa : EHAA,...

 • Euskadi
 • Vitoria-Gasteiz : Eusko Jaurlaritzaren Argitalpen Zerbitzu Nagusia = Servicio Central de Publicaciones del Gobierno Vasco, 2005
 • Liburuak

6/2016 legea, maiatzaren 12koa, Euskadiko hirugarren sektore sozialari buruzkoa : 2016ko...

 • Euskadi
 • Vitoria-Gasteiz : Eusko Jaurlaritzaren Argitalpen Zerbitzu Nagusia = Servicio Central de Publicaciones del Gobierno Vasco, 2016
 • Liburuak

6/2019 Legea, maiatzaren 9koa, euskal kultura ondarearena = Ley 6/2019, de 9 de mayo, de...

 • Euskadi
 • Vitoria-Gasteiz : Eusko Jaurlaritzaren Argitalpen-Zerbitzu Nagusia = Servicio Central de Publicaciones del Gobierno Vasco, 2019
 • Liburuak

7/2006 Legea abenduaren 1ekoa Euskadiko museoei buruzkoa : E.H.A.A. 2006ko abenduaren 18ko 239 zk...

 • Euskadi
 • Vitoria-Gasteiz : Eusko Jaurlaritzaren Argitalpen Zerbitzu Nagusa = Servicio Central de Publicaciones de Gobierno Vasco, 2007
 • Liburuak

8/1994 legea, maiatzare 27koa Euskal Autonomi Elkarteaz kanpoko euskal gizatalde eta etxeekiko...

 • Euskadi
 • Vitoria-Gasteiz : Eusko Jaurlaritzaren Argitalpen Zerbitzu Nagusia = Servicio Central de Publicaciones del Gobierno Vasco, 2010
 • Liburuak

8/1997 legea : Euskadiko Antolamendu Sanitarioarena = Ley 8/1997 de Ordenación Sanitaria de Euskadi

 • Euskadi
 • Vitoria-Gasteiz : Eusko Jaurlaritzaren Argitalpen Zerbitzu Nagusia = Servicio Central de Publicaciones del Gobierno Vasco, 1997
 • Liburuak

8/2003 Lege, abenduaren 22koa xedapen orokorrak egiteko prozedurarena = Ley 8/2003, de 22 de...

 • Euskadi
 • Vitoria-Gasteiz : Eusko Jaurlaritzaren Argitalpen Zerbitzu Nagusia, 2005
 • Liburuak

9/2004 legea azaroaren 24koa Euskadiko Aholku Batzorde Juridikoari buruzkoa : EHAA, 2004ko...

 • Euskadi
 • Vitoria-Gasteiz : Eusko Jaurlaritzaren Argitalpen Zerbitzu Nagusia = Servicio Central de Publicaciones del Gobierno Vasco, 2005
 • Liburuak

11/2007 legea urriaren 26koa Euskadiko liburutegiei buruzkoa : EHAA, 2007ko azaroaren 19ko 222 zk...

 • Euskadi
 • Vitoria-Gasteiz : Eusko Jaurlaritzaren Argitalpen Zerbitzu Nagusia = Servicio Central de Publicaciones del Gobierno Vasco, 2008
 • Liburuak

11/2016 Legearen betetze-mailaren ebaluazio eta jarraipena : "bizitzaren amaierako prozesuan...

 • Vitoria-Gazteiz : Eusko Jaurlaritzaren Argitalpen Zerbitzu Nagusia = Servicio Central de Publicaciones del Gobierno Vasco, 2019
 • Liburuak

15 años de edificación pública en Euskadi : (1982-1996) = [15] urteko eraikuntza publikoa...

 • Vitoria-Gasteiz : Eusko Jaurlaritzaren Argitalpen Zerbitzu Nagusia = Servicio Central de Publicaciones del Gobierno Vasco, 1997 (Basauri : Grafo)
 • Liburuak

17/1998 Legea ekainaren 25ekoa boluntarioei buruzkoa = Ley 17/1998, de 25 de junio del voluntariado

 • Espainia
 • Vitoria-Gasteiz : Eusko Jaurlaritzaren Argitalpen Zerbitzu Nagusia, 2004
 • Liburuak

30 articulos doctrinales sobre mediación hipotecaria en Euskadi

 • Muñoz Goicoechea, Juan José
 • Vitoria-Gasteiz : Eusko Jaurlaritzaren Agitalpen Zerbitzu Nagusia = Servicio Central de Publicaciones del Gobierno Vasco, 2012
 • Liburuak

50 años de arquitectura en Euskadi

 • Mas Serra, Elías
 • Vitoria-Gasteiz : Servicio Central de Publicaciones, Gobierno Vasco, 1990
 • Liburuak