Bilaketa aurreratua

Euskadi. Kultura Saila

Euskadi. Kultura Saila

Erlazioak: Encabezamiento posterior:
Euskadi. Hezkuntza eta Kultura Saila
Euskadi. Kultura eta Turismo Saila
Euskadi. Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kultura Saila
Erregistro baliokideak: Euskadi. Departamento de Cultura
Kontsultatutako iturriak:
  1. 525/1991 Dekretua, urriaren 2koa, Euskal Autonomi Elkartearen Administrazioko Sailak sortu, ezabatu eta aldatzen dituena eta horien egitekoak eta ihardun-arloak finkatzen dituena (EHAA, 1991-10-03). - Departamento de Cultura; Kultura Saila
  2. Apirilaren 18ko 101/1984 Dekretoa, Jaurlaritzaren egitekoak eta ihardutze-alorrak zehaztuz (EHAA, 1984-04-27). - Departamento de Cultura; Kultura-Saila
  3. Erromako emakumea, 1993 : az. (Eusko Jaurlaritza, Kultura Saila; Gobierno Vasco, Departamento de Cultura)
  4. Eusko Jaurlaritzako Sailak Sortarazteko Dekretoa (EHAA, 1980-04-30). - Departamento de Cultura; Kultura Saila
  5. Martxoaren 29ko 50/1983 Dekretoa, Jaurlaritzako Sail batzuk ezabatu eta agintepideak banatuz (EHAA, 1983-04-13). - Art. 2. Se crea el Departamento de Educación y Cultura; 2. At. Hezkuntza eta Kultura-Saila sortarazten da
  6. Urtarrilaren 27ko 5/1985 Dekretoa Jaurlaritzaren egitekoak eta ihardutze-alorrak zehaztuz (EHAA, 1985-01-28). - Departamento de Cultura y Turismo; Kultura eta Turismo-Saila