Búsqueda avanzada

Agur : bulletin de L'Eskualdunen Biltzarra de Bordeaux

Imagen del registro
Registro MARC
Tag12Valor
LDR  00000cas a2200000uu 4500
001  ELDE20210497933
003  ELDE
005  20240119141032.0
008  210520d19532007fraer p |||| 0 b|fre|c
035  ‎$a‎URAZANDI019
040  ‎$a‎AEUSEK‎$b‎spa‎$d‎B0043
0410 ‎$a‎fre‎$a‎baq
080  ‎$a‎(051)
1300 ‎$0‎ELDEA20210053696‎$a‎Agur (Burdeos)
24510‎$a‎Agur‎$b‎: bulletin de L'Eskualdunen Biltzarra de Bordeaux
260  ‎$a‎Burdeos‎$b‎[Eusko Etxea de Burdeos]‎$c‎1953-2007
300  ‎$a‎v.‎$c‎32 cm
310  ‎$a‎Bimensual
3620 ‎$a‎N. 1 (1953)-n. 290 (2007)
546  ‎$a‎Textos en euskera y francés
594  ‎$a‎Último director: Jean Lambert
597  ‎$a‎Cambio de diseño a partir del n. 192 (ag. 1987)
650 1‎$0‎ELDEA20200108191‎$a‎Comunidades vascas en el extranjero (Euskal Etxeak)
650 4‎$0‎ELDEA20200108207‎$a‎Atzerriko euskaldunen erkidegoak (Euskal Etxeak)
650 1‎$0‎ELDEA20200071334‎$a‎Publicaciones periódicas
650 4‎$0‎ELDEA20200071341‎$a‎Aldizkako argitalpenak
752  ‎$0‎ELDEA202010525310‎$a‎Francia‎$d‎Burdeos
856  ‎$w‎1539067‎$q‎image/jpeg‎$9‎internal

Ejemplares:

Registro MARC
Tag12Valor
LDR  00000cym a2200000un 4500
001  ELDEF20220289436
003  ELDEF
004  ELDE20210497933
005  20230717100646.0
008  2206010u 7 1001ua 0
040  ‎$a‎EJ-GV‎$b‎spa
506  ‎$a‎Creative Commons - Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)‎$f‎CC BY-NC-SA 4.0‎$u‎http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/‎$9‎21
852  ‎$a‎EJ-GV
85321‎$a‎No.‎$z‎aaan##‎$i‎(Año)‎$j‎(Mes)‎$w‎b
86641‎$8‎0‎$a‎no. 1 (1953:nov.), no. 2 (1953:dic.), no. 3 (1954:feb.), no. 4 (1954:abr.), no. 5 (1954:jun.), no. 6 (1954:ago.), no. 7 (1954:oct.), no. 9 (1955:feb.), no. 10 (1955:abr.), no. 11 (1955:jun.), no. 12 (1955:ago.), no. 13 (1955:oct.), no. 8 (1955:dic.), no. 15 (1956:feb.), no. 16 (1956:abr.), no. 17 (1956:jun.), no. 18 (1956:ago.), no. 19 (1956:oct.), no. 14 (1956:dic.), no. 21 (1957:marzo), no. 22 (1957:abr.), no. 23 (1957:jun.), no. 24 (1957:ago.), no. 25 (1957:oct.), no. 20 (1957:dic.), no. 27 (1958:feb.), no. 28 (1958:abr.), no. 29 (1958:jun.), no. 30 (1958:ago.), no. 31 (1958:oct.), no. 34 (1959:abr.), no. 35 (1959:jun.), no. 36 (1959:ago.), no. 37 (1959:oct.), no. 32 (1959:dic.), no. 39 (1960:feb.), no. 40 (1960:abr.), no. 42 (1960:abr.), no. 41 (1960:jun.), no. 43 (1960:oct.), no. 38 (1960:dic.), no. 45 (1961:abr.), no. 47 (1961:jun.), no. 48 (1961:ago.), no. 49 (1961:oct.), no. 51 (1962:feb.), no. 52 (1962:abr.), no. 53 (1962:jun.), no. 54 (1962:ago.), no. 55 (1962:oct.), no. 50 (1962:dic.), no. 58 (1963:abr.), no. 59 (1963:jun.), no. 60 (1963:ago.), no. 61 (1963:oct.), no. 56 (1963:dic.), no. 63 (1964:feb.), no. 64 (1964:abr.), no. 65 (1964:jun.), no. 66 (1964:ago.), no. 62 (1964:dic.), no. 67 (1964:dic.), no. 68 (1965:feb.), no. 69 (1965:abr.), no. 70 (1965:jun.), no. 71 (1965:ago.), no. 72 (1965:oct.), no. 67 (1965:dic.), no. 74 (1966:feb.), no. 75 (1966:abr.), no. 76 (1966:jun.), no. 77 (1966:ago.), no. 78 (1966:oct.), no. 73 (1966:dic.), no. 79 (1967:feb.), no. 80 (1967:feb.), no. 81 (1967:abr.), no. 82 (1967:jun.), no. 83 (1967:ago.), no. 84 (1967:oct.), no. 86 (1968:feb.), no. 87 (1968:abr.), no. 88 (1968:jun.), no. 89 (1968:ago.), no. 90 (1968:oct.), no. 85 (1968:dic.), no. 92 (1969:feb.), no. 93 (1969:abr.), no. 94 (1969:jun.), no. 95 (1969:ago.), no. 96 (1969:oct.), no. 91 (1969:dic.), no. 98 (1970:feb.), no. 99 (1970:abr.) - 102 (1970:oct.), no. 104 (1971:feb.) - 108 (1971:oct.), no. 103 (1971:dic.), no. 110 (1972:feb.) - 114 (1972:oct.), no. 109 (1972:dic.), no. 116 (1973:feb.) - 120 (1973:oct.), no. 115 (1973:dic.), no. 122 (1974:feb.) - 126 (1974:oct.), no. 121 (1974:dic.), no. 128 (1975:feb.) - 132 (1975:oct.), no. 127 (1975:dic.), no. 134 (1976:feb.) - 138 (1976:oct.), no. 133 (1976:dic.), no. 140 (1977:feb.) - 141 (1977:abr.), no. 139 (1977:dic.), no. 145 (1978:feb.) - 148 (1978:oct.), no. 144 (1978:dic.), no. 150 (1979:feb.) - 153 (1979:oct.), no. 149 (1979:dic.), no. 155 (1980:feb.) - 158 (1980:oct.), no. 154 (1980:dic.), no. 159 (1981:feb.) - 163 (1981:oct.), no. 165 (1982:feb.) - 168 (1982:oct.), no. 164 (1982:dic.), no. 170 (1983:feb.) - 178 (1984:oct.), no. 180 (1985:feb.) - 183 (1985:oct.), no. 179 (1985:dic.), no. 185 (1986:feb.) - 188 (1986:oct.), no. 184 (1986:dic.), no. 191 (1987:abr.) - 193 (1987:oct.), no. 195 (1988:feb.) - 198 (1988:oct.), no. 194 (1988:dic.), no. 200 (1989:feb.) - 203 (1989:oct.), no. 199 (1989:dic.), no. 205 (1990:feb.) - 208 (1990:oct.), no. 210 (1991:feb.) - 213 (1991:oct.), no. 209 (1991:dic.), no. 215 (1992:feb.) - 218 (1992:oct.), no. 214 (1992:dic.), no. 220 (1993:feb.) - 223 (1993:oct.), no. 219 (1993:dic.), no. 225 (1994:feb.), no. 228 (1994:oct.), no. 224 (1994:dic.), no. 231 (1995:abr.) - 232 (1995:ago.), no. 230 (1995:oct.), no. 233 (1995:oct.), no. 229 (1995:dic.), no. 235 (1996:feb.) - 238 (1996:oct.), no. 234 (1996:dic.), no. 240 (1997:feb.) - 243 (1997:oct.), no. 239 (1997:dic.), no. 245 (1998:feb.) - 248 (1998:oct.), no. 244 (1998:dic.), no. 250 (1999:feb.) - 253 (1999:oct.), no. 249 (1999:dic.), no. 255 (2000:feb.) - 258 (2000:oct.), no. 254 (2000:dic.), no. 260 (2001:feb.) - 263 (2001:oct.), no. 259 (2001:dic.), no. 265 (2002:feb.) - 268 (2002:oct.), no. 264 (2002:dic.), no. 270 (2003:feb.) - 273 (2003:oct.), no. 269 (2003:dic.), no. 275 (2004:feb.) - 278 (2004:oct.), no. 274 (2004:dic.), no. 279 (2005:en.) - 290 (2007:en.)