Búsqueda avanzada

Euskadi

Euskadi

Relaciones: Término genérico:
España
Euskal Herria
Espainia
Término específico:
Maeztu
Araba
Bizkaia
Gipuzkoa
Formas alternativas del nombre: Comunidad Autónoma Vasca
Comunidad Autónoma de Euskadi
Comunidad Autónoma del Pais Vasco
CAV
CAPV
País Vasco
Euskal Autonomia Erkidegoa
Euskal Autonomia Elkartea
Euzkadi
EAE