Búsqueda avanzada

Antia, Manuel Antonio, 1830-1894

Antia, Manuel Antonio, 1830-1894

< Antia, M. A., 1830-1894

< Antia, Manuel, 1830-1894

< Jesusen Lagundico Aita euskaldun bat, 1830-1894

Fuente: Aita San Franzisko Asiskoaren bizitza, 1995. - at. (Manuel Antonio Antia)

Fuente: Aita San Franzisko Asiskoaren bizitza, 1995. - port. (Manuel Antonio Antia)

Fuente: Jesusen biotz sagraduco debociozco liburuchoa, 1887. - at. (Manuel Antonio Antia, Urnietaco Erretoreac eusquerara itzulia)

Fuente: Jesusen biotz sagraduco debociozco liburuchoa, 1887. - port. (Manuel Antonio Antia, Urnietaco Erretoreac eusquerara itzulia)

Fuente: WWW Armiarma, 2007-05-24. - Antia, Manuel Antonio; j., 1830 (maiatzak 6) Urretxu-Gipuzkoa; h., 1894 (urtarrilak 5) Leitza-Nafarroa; Bibliografia: Zeruraco bide zuzena eta segurua (1867, Bartzelona): Karmeltar debotoarentzat ikasbidea (1883, Tolosa); Jesusen Biotz sagraduko deboziozko liburutxoa (1887, Tolosa); Aita San Franzisko Asiskoaren bizitza (1996, Euskal Editorren Elkartea)

Fuente: San Joseren zazpi igandeetaco jayera, 1890. - at. (gaztelaniaz arguitaratua, M.A. Antia... erretoreak euskerara itsulia)

Fuente: San Joseren zazpi igandeetaco jayera, 1890. - port. (gaztelaniaz arguitaratua, M.A. Antia... erretoreak euskerara itsulia)

Fuente: Mezaco ainguerua, 1895. - at. (Manuel Anti-ac [sic] euscarara itzulia)

Fuente: Mezaco ainguerua, 1895. - port. (Manuel Anti-ac [sic] euscarara itzulia)

Fuente: Ama Virjiña eta San Luis Gonzaga gazteriaren patroi eta gidari aundiyari cantaera eta erregualdi batzuec, 1881. - at. (animen oneraco Jesus-en Lagundi-co Aita euskaldun batec jarriyac)

Fuente: Ama Virjiña eta San Luis Gonzaga gazteriaren patroi eta gidari aundiyari cantaera eta erregualdi batzuec, 1881. - port. (animen oneraco Jesus-en Lagundi-co Aita euskaldun batec jarriyac)

GEN spa; RC, 2023-03-27

ELDEA20201099252

Todas las obras relacionadas